Halsocoachen

Tandförsäkring för friska tänder

God tandhälsa är viktigt men även om man skötar sin munhygien kan man få problem som behöver tandvård. Enkla ingrepp och rutinkontroller hos tandläkaren kan kosta flera tusen kronor och behöver du akut tandvård för en skada kan det bli ännu dyrare om du inte har en tandvårdsförsäkring.

Vad är tandvårdsförsäkring?

En tandvårdsförsäkring täcker hela eller delar av kostnaden för tandvård och tandbehandling. Detta kan inkludera allt från vanliga tandkontroller och rengöringar till mer omfattande ingrepp som tandfyllningar, rotbehandlingar och tandkronor. Det finns både allmänna och privata tandförsäkringar. 

Allmän tandvårdsförsäkring

Allmän tandvårdsförsäkring tillhandahålls vanligtvis av regeringen eller staten. Syftet är att ge grundläggande tandvårdstjänster till medborgare till rabatterade priser eller i bästa fall helt kostnadsfritt. Främsta fokuset är oftast på förebyggande vård, som regelbundna tandkontroller och enklare ingrepp som exempelvis tandrengöringar. Du kan också få ett tandvårdsstöd från Försäkringskassan.

Vad ingår?

Här är de tjänster som normalt omfattas av ett avtal med Folktandvården, enligt 1177.se:

 • Akut tandvård
 • Regelbundna undersökningar
 • Professionell rådgivning om att upprätthålla munhälsan, inklusive tandborstningstekniker och rekommendationer om kost och dryck
 • Behandling av karies, tandlossning och andra orala sjukdomar
 • Extraktion av tänder, rotfyllningar och tillverkning av bettskenor
 • Fyllningar och tillfälliga kronor

Observera att följande tjänster normalt inte ingår:

 • Tandimplantat, broar och proteser för att ersätta förlorade tänder
 • Tandreglering, såsom användning av tandställning
 • Tandblekning för kosmetiska ändamål
 • Estetisk tandvård, inklusive tandsmycken
 • Tandvård som kan behövas efter olycksfall eller arbetsrelaterade skador täcks vanligtvis inte av tandvårdsabonnemanget. Det är klokt att ha en separat försäkring som täcker sådana tandvårdsutgifter

Privat tandvårdsförsäkring

Privat tandvårdsförsäkring är individuell eller familjebaserad och erbjuds av privata bolag eller organisationer. Du får välja mellan olika täckningsnivåer och tandläkare. Ofta täcker de här varianterna fler tandvårdstjänster än allmänna varianter, och ger oftast mer flexibilitet när det gäller att välja tandläkare och tidpunkten för vård. Det finns många företag som erbjuder den här typen av försäkringar, Hela Försäkring är ett sådant exempel. De erbjuder privat tandförsäkring där du själv väljer vilken tandläkare du vill besöka, privat eller via Folktandvården. Den har ingen bindningstid och ingen självrisk. På deras hemsida kan du läsa mer om vad som ingår och om kostnader.

Vad ingår?

Vad som ingår kan variera mellan olika försäkringar och företag, men här är en översikt över vanliga saker som brukar ingå:

 • Regelbundna tandkontroller och rengöringar
 • Kostnaderna för tandfyllningar för att behandla karies täcks.
 • Om en tandinfektion uppstår, täcks ofta kostnaden för rotbehandling.
 • Reparation eller ersättning av skadade eller förlorade tänder kan ingå.
 • Vissa kirurgiska ingrepp, som borttagning av visdomständer eller implantat, kan täckas.
 • I vissa fall ortodontisk behandling, som tandställning för korrigering av bettproblem.

Hur fungerar det?

Du betalar vanligtvis en månatlig eller årlig premie. När du behöver tandvård eller tandbehandling, kan du få ersättning för en del av kostnaderna. Vanligtvis finns det en egenandel som du måste betala innan försäkringen börjar täcka kostnaderna. 

Det kan finnas olika täckningsnivåer och begränsningar, så det är viktigt att förstå vad som ingår och vilka villkor som gäller.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden kan variera beroende på flera faktorer, inklusive täckningsnivå, ålder, geografisk plats, egenandel och familjestorlek. För en privat tandförsäkring kan premierna vanligtvis ligga någonstans mellan 200–500 svenska kronor per månad. Familjeplaner kan ha ett bredare prisspann och variera från 500–1500 svenska kronor per månad, beroende på de valda täckningsalternativen. Det är viktigt att noggrant överväga dina behov och budget.

Fördelar med tandförsäkring

 • Ekonomisk trygghet: Du får en ekonomisk trygghet som täcker en del av kostnaderna för tandvård och behandling.
 • Förebyggande vård: Du kan genomgå regelbundna tandkontroller och rengöringar utan att oroa dig för höga kostnader, vilket hjälper till att upptäcka och förebygga tandproblem i tid.
 • Flexibilitet: En privat försäkring ger dig flexibilitet att välja din tandläkare och tidpunkten för vård, så att du kan få den vård du behöver när du behöver den.
 • Omfattande täckning: Försäkringen kan täcka en bredare rad av tandvårdstjänster, inklusive tandfyllningar, rotbehandlingar, tandkronor och mer omfattande ingrepp.
 • Minskar oväntade kostnader: Genom att ha försäkring minskar du risken för oväntade och betungande tandvårdskostnader, vilket ger dig lugn och trygghet.
 • Anpassningsbar till behov: Du kan välja en försäkringsplan som passar dina specifika tandvårdsbehov och budget, med olika täckningsalternativ att välja mellan.

Vilka ingrepp täcks inte av försäkringen?

Här är exempel på vad som vanligtvis inte ingår:

 • Visdomständer: Visdomständer anses ofta vara en naturlig del av tandutvecklingen, och de kan därför ofta vara uteslutna om de inte orsakar akut problem eller smärta.
 • Kosmetisk tandvård: Kosmetiska tandvårdsbehandlingar som tandblekning, estetiska tandkronor eller vissa tandimplantat som inte är medicinskt nödvändiga täcks oftast inte.
 • Tandreglering för vuxna: Om du behöver tandställning av estetiska skäl som vuxen, täcks det enbart vid medicinska skäl.
 • Tandtrauma: Om skador på tänderna uppstår på grund av idrott eller andra aktiviteter som betraktas som riskfyllda, kan det inte ingå i standardtäckningen.
 • Tandvård utomlands: Om du söker tandvård utomlands, kan det vara svårt att få ersättning om de utförda behandlingarna inte är nödvändiga och kan vänta tills du är tillbaka i Sverige.

Läs mer om vilka undersökningar och behandlingar som ingår.